به وب سایت مکتب خانه میرزا عبدالله خوش آمدید
دریغ بازدید : 146
دریغ

از شمار دو چشم  یک تن کم         وز شمار خرد هزاران بیش
عباس کیارستمی استاد نامی هنر این سرزمین دار فانی را وداع گفت.
او نماینده ای بود از نسلی کوشا و عاشق
نسلی تاثیرگذار و مسئول
نسلی صادق و معصوم و البته هوشیار.
کنجکاو و جسور در کشف رابطه انسان و معنا
مکتب خانه میرزاعبدالله این ضایعه جبران ناپذیر را به همه ملت ایران تسلیت میگوید.
روانش شاد
یادش گرامی
و
راهش پر رهرو