به وب سایت مکتب خانه میرزا عبدالله خوش آمدید
فریما موفقی
فریما موفقی

فریما موفقی

مدرس ساز کمانچه

اساتید:احمد محسن پور - محمدرضا لطفی

9 سال سابقه تدریس در مراکز معتبر آموزش موسیقی

اجرای کنسرت های مختلف همراه گروه  بانوان شیدا،برافشان و سیاووشان

همکاری در البوم های مختلف همچون زخمه ساز ،هنر گام زمان ،ای عاشقان و  ...به سرپرستی استاد محمدرضا لطفی