به وب سایت مکتب خانه میرزا عبدالله خوش آمدید
حجت الله حسنی
حجت الله حسنی

 

حجت الله حسنی

مدرس ساز سنتور

دارای مدرک کارشناسی موسیقی از دانشکده هنر های زیبا دانشگاه تهران

اساتید:پشنگ کامکار - مجید کیانی

سابقه تدریس از سال 1367 در آموزشگاه های معتبر موسیقی ایرانی

عضو شورای مدرسین مکتب خانه میرزا عبدالله
همکاری  با گروههای موسیقی ایرانی
شرکت در جشنواره های موسیقی از جمله جشنواره موسیقی فجر