به وب سایت مکتب خانه میرزا عبدالله خوش آمدید
مهرزاد هویدا
مهرزاد هویدا

مهرزاد هویدا

مدرس ساز دف

اساتید:محمدرضا بنایی - محمدرضا لطفی

15 سال سابقه تدریس در مراکز معتبر آموزش موسیقی از جمله مکتبخانه میرزاعبدالله

همکاری با گروه های متعدد موسیقی ایرانی از جمله گروه همنوازان شیدا

همکاری در کنسرت های متعدد داخل و خارج کشور

نوازندگی در آلبومهای:

سایه جان - هنرگام زمان - زخمه ساز و شبروان از استاد محمدرضا لطفی

جادوی سکوت از حمیدرضا مرتضوی و گلفرش ساخته محمد امین اکبرپور