به وب سایت مکتب خانه میرزا عبدالله خوش آمدید
فاطمه ساغری
فاطمه ساغری

فاطمه ساغری

مدرس آواز

اساتید:محمدرضا لطفی - هنگامه اخوان - حسین عمومی - حمیدرضا نوربخش - علی اصغر شاهزیدی - محمدرضا شجریان

12 سال سابقه تدریس

اجرای کنسرت های متعدد ویزه بانوان