به وب سایت مکتب خانه میرزا عبدالله خوش آمدید
سجاد مهربانی
سجاد مهربانی

سجاد مهربانی

مدرس آواز

اساتید: خانم فریبا داوودی - ایرج(حسین خواجه امیری) - محمدرضا لطفی

همکاری با گروه بازسازی شیدا و اجرای کنسرت های متعدد همراه این گروه

همکاری با گروه سیاووشان و همنوازان اقبال و همنوازان سایه

همکاری در البوم های مختلف نظیر یادواره ظلی ، دلکش و گشایش و  ...