به وب سایت مکتب خانه میرزا عبدالله خوش آمدید
سپیده مشکی
سپیده مشکی

سپیده مشکی

مدرس ساز سه تار

اساتید:شاهپور هدایتی فر - مسعود شعاری - علی بیانی - حمیدرضا نوربخش - هنگامه اخوان - حسین علیزاده - محمدرضا لطفی

15 سال سابقه تدریس

برگزاری کنسرت های متعدد در تهران و شهرستانها

همکاری با گروه های مختلف همچون ضرباهنگ،هم اوایان و.....

همکاری با گروه بانوان شیدا و اجرای کنسرت های متعدد

نوازندگی در البوم های مختلف همچون :بازسازی چاووش8 - هنرگام زمان - ای عاشقان - زخمه ساز - دونوازی سه تار و تمبک با نام (بی واژه گفتگو) و ....